נווטו אלינו

מינהל הנדסי


מהנדס המועצה מופקד על מספר תחומים עיקריים:

  • ליווי ואישור הבניה בתחום שיפוט של המועצה החל משלב התכנון דרך הליך רישוי בניה וקבלת היתר, פיקוח על הבניה וקבלת טופס 4 מהועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל.
  • פרוייקטים הנדסיים בשטחים ציבורים לרבות הקמת מבני ציבור, ביצוע תשתיות.
  • באמצעות מהנדס המועצה ניתן לציבור שירות הנוגע לתחומי אחריות של ועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל

    
ramiראמי חשאן
מהנדס המועצה
טלפון ישיר: 04-9079010
נייד: 054-7602617
rami-eng@tefen.org.il