נווטו אלינו

מינהל כספי


בראש המחלקה עומד גזבר המועצה, שהנו אחד התפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. בנוסף קובע החוק, כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני, צריכה להיות חתומה על ידי ראש הרשות והגזבר, לצד חותמת הרשות.

תחומי אחריות המינהל:

  • ניהול כספי הרשות: ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים למימון פעולות הרשות המקומית תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים ותקנות הממשלה.
  • דיווח חשבונאי: בניית מערך לניהול ודיווח מצבה הכספי של הרשות, מעקב חשבונאי עפ"י כללי משרד הפנים, רישום חשבונאי והכנת דוחות שונים.
  • הכנת תקציב: גיבוש הצעת תקציב עפ"י הנחיות או מדיניות ראש הרשות והנחיות משרד הפנים והאוצר, תוך התייחסות למקורות ההכנסה ולהוצאות החזויות.
  • מעקב תקציבי: קיום מעקב שוטף אחר התקציב הרגיל והבלתי רגיל (תב"ר) במטרה למנוע היווצרות חריגות בהוצאות ועמידה ביעד ההכנסות .
  • פיתוח כלכלי: השתתפות במאמץ להרחיב את בסיס הקיום הכלכלי של הרשות לאבטחת רמת שירות גבוהה.
  • מערך נכסי הרשות: ניהול מערכת המידע של הנכסים שבתחום שיפוטה של הרשות.
  • ניהול רכש: ניהול מערך הרכש וההתקשרויות של הרשות במטרה להבטיח מוצרים ושירותים בעלי תועלת כלכלית מרבית.
  • ניהול מערכת המידע: ניהול מערך המיחשוב במועצה ובמוסדות החינוך של המועצה.


מינהל הכספים אחראי על פעילות המחלקות הבאות: הנהלת חשבונות, גביה, רכש ונכסים, מיחשוב, אחזקה ושכר.

adamאדם עינב
גזבר, מזכיר המועצה ומנהל הארנונה.
טלפון ישיר: 9079004 - 04
נייד: 054-5632023
adam@tefen.org.il

 

 

yairיאיר אלון
חשב שכר רכש אינוונטר
טלפון ישיר: 04-9079012
נייד: 050-6522238
 yaira@tefen.org.il

 

 


   
מיטל שמחון - דניאל
מנהלת חשבונות ראשית ומנהלת גבייה
טלפון ישיר: 9079002 - 04
נייד: 054-7696679
meitals@tefen.org.il

 

 

 

 

waternew  misiim tashlom_copy  tosav