נווטו אלינו

חברי מליאת מועצת תפן


מליאת המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן כוללת 9 חברים. שלושה מהם נציגי משרדי הממשלה: בריאות, פנים ותמ"ת, שלושה ראשי רשויות סמוכות לתפן ושלושה נציגים של מפעלי התעשייה. יושב הראש הינו נציג שר הפנים שהוא גם ראש המועצה. במליאה מתקבלות החלטות הנוגעות לחוקי עזר, שינויים בתחומי הגינון, ביטחון, פיקוח ורישוי, איכות הסביבה, תברואה, הנדסה ועוד. מדי שנה מאשרת המליאה את התקציב השנתי של המועצה.

המועצה:

המועצה, ברשות המקומית, היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, לחוות את דעתה על המדיניות שראש המועצה מבקש להתוות, לאשר מינויים של בכירי הרשות, לבחון את התוכניות ולאשר את התקציבים.

arikמעדא חסבאני 
ראש מועצת ינוח- ג'ת

מייל: lishka_yanoh_jat@walla.co.il
טלפון: 04-9979072
פקס:   04-9973335

 

רונן גואטה
נציג התעשיינים

 
מייל:ronen.guetta@turbinejet.co.il
טלפון: 04-9109752
פקס:  04-9109743  

 bengigi1

 

ציון בן גיגי
נציג התעשיינים
מנכ"ל תפנפלסט
 
מייל: tefen@tefenplast.com
טלפון: 04-9872589
פקס:   04-9872588

 ohana1

 

יעקב אוחנה
נציג עיריית מעלות
סמנכ"ל קהילתי ועוזר בכיר לראש העיר
 
טלפון: 04-9578963
פקס:  04-9578937

 

 navia

 

נביה אסעד
ראש מועצת כסרא- סמיע
 
 
 
טלפון: 04-9872488
פקס:   04-9873483

 oriamitai

 

יעקב פרידמן
נציג תעשיינים
 
 
 
 
טלפון: 04-9970085
פקס:   04-9993030

 eiser2

 

איסר דובדבני
נציג משרד התמ"ת 
 
 
פקס: 04-8613857