חברי מליאת מועצת תפן
  מליאת המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן כוללת 9 חברים. שלושה מהם נציגי משרדי הממשלה: בריאות, פנים ותמ"ת, שלושה ראשי רשויות סמוכות לתפן ושלושה נציגים של מפעלי התעשייה. יושב הראש הינו נציג שר הפנים שהוא גם ראש המועצה.
  במליאה מתקבלות החלטות הנוגעות לחוקי עזר, שינויים בתחומי הגינון, ביטחון, פיקוח ורישוי, איכות הסביבה, תברואה, הנדסה ועוד. מדי שנה מאשרת המליאה את התקציב השנתי של המועצה.

  המועצה:

  המועצה, ברשות המקומית, היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

  על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, לחוות את דעתה על המדיניות שראש המועצה מבקש להתוות, לאשר מינויים של בכירי הרשות, לבחון את התוכניות ולאשר את התקציבים

   
  arik
  מעדא חסבאני 
  ראש מועצת ינוח- ג'ת
   
   
   
  טלפון: 04-9979072
  פקס:   04-9973335
     
  רונן גואטה
  נציג התעשיינים
   
   
  טלפון: 04-9109752
  פקס:  04-9109743   
   bengigi1  
  ציון בן גיגי
  נציג התעשיינים
  מנכ"ל תפנפלסט
   
  מייל: tefen@tefenplast.com
  טלפון: 04-9872589
  פקס:   04-9872588
             
   ohana1  
  יעקב אוחנה
  נציג עיריית מעלות
  סמנכ"ל קהילתי ועוזר בכיר לראש העיר
   
  טלפון: 04-9578963
  פקס:  04-9578937
   navia  
  נביה אסעד
  ראש מועצת כסרא- סמיע
   
   
   
  טלפון: 04-9872488
  פקס:   04-9873483
   oriamitai  
  יעקב פרידמן
  נציג תעשיינים
   
   
   

  טלפון: 04-9970085
  פקס:   04-9993030
             
   eiser2  
  איסר דובדבני
  נציג משרד התמ"ת 
   
   
  פקס: 04-8613857
   
   
   
   
   
             

   

  friedman@iscar.co.il  

  המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן | כתובת: גן התעשייה מבנה 10, מגדל תפן 2495900 | טל': 04-9079000 | מייל: info@tefen.org.il