נווטו אלינו

חוק חופש המידעהחל מאוקטובר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות.

 

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 (להלן החוק) אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 קובע כי, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.

בעמוד הבית תחת הלשונית פרוטוקולים ניתן למצוא את כל הפרוטוקולים של מליאת המועצה וכן את הפרסומים הדרושים לפי חוק חופש המידע בנושא איכות הסביבה.

 

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות בכתב לממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן – הגב' מיטל שמחון דניאל.

 

בנוסף ניתן להגיע, בתיאום מראש, למשרדי המועצה הממוקמים בגן התעשייה מגדל תפן, לשם עיון בחומרים הקשורים לפעילות המועצה. 

 

תיאום הגעה לשם עיון בחומרים ייעשה באמצעות טלפון 04-9079002 
בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 14:00

 

לתשומת ליבכם –
בקשות במסגרת חוק חופש המידע ניתן לשלוח באמצעות הדואר בלבד לכתובת:
לכבוד
מיטל שמחון דניאל - הממונה על חוק חופש המידע
מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 
ת.ד. 68  מגדל תפן 24959  

דוח סיכום 2014 חוק חופש המידע

דוח סיכום 2015 חוק חופש המידע

דוח סיכום 2016 חוק חופש המידע