פניות במקרה חירום-גיבוי

  במקרה חירום נא ליצור קשר:

   
  ראמי חשאן
  מהנדס המועצה
  טלפון ישיר: 9079110 - 04
  נייד: 054-7602617
  rami-eng@tefen.org.il


  רם בן יאיר

  תברואה ואיכות הסביבה, רישוי עסקים, קב"ט וגינון

  נייד:  052-9272864 

  ram@tefen.org.il

  המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן | כתובת: גן התעשייה מבנה 10, מגדל תפן 2495900 | טל': 04-9079000 | מייל: info@tefen.org.il