ערעור על דו”ח חניה


מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  פועלת לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של העובדים והמבקרים בשטח המועצה ע"פ חוקי העזר הקיימים לרשותה.

אם הנך מעוניין/ת להגיש בקשה בנוגע לדוח חניה / פיקוח עירוני, באפשרותך למלא את הבקשה בטפסים להלן ולצרף את העתק הדוח וכל אסמכתא רלוונטית.

לתשומת הלב,
בקשה לביטול דוח חניה / פיקוח עירוני יש להגיש בתוך 30 יום ממועד קבלת הדוח!

להורדת טופס בקשה לביטול הדו"ח - לחץ כאן

את הטופס בקשה לביטול הדו"ח יש לשלוח למייל: info@tefen.org.il  או לפקס: 04-9872329