נווטו אלינו

משרות פתוחות במועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן

תיאור המשרה שם המפעל תאריך
דרישות:

היקף המשרה

100% משרה (50% ממונה על שירותי חירום וביטחון ו50%  פיקוח רב תכליתי), 42.5 ש"ש . נדרשת נכונות לביצוע שעות נוספות ועבודה אחה"צ, בהתאם לצורך. 

שכר – דירוג דרגה בכפוף לאוגדן תנאי שירות ברשויות מקומיות /משרד הפנים, בהתאם לחלוקה של 50% ממונה על שירותי חירום וביטחון ו50%  פיקוח רב תכליתי.

תחילת העסקה

מיידי.

כפיפות

מנכ"ל המועצה.

תיאור התפקיד

 • מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות המקומית, גופי חירום וההצלה, משרדי ממשלה, וגופים רלוונטים נוספים, ומהווה מנחה מקצועי בתחומי החירום, ביטחון ואכיפה ברשות המקומית.
 • הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
 • אחראי למוכנות המועצה המפעלים והחברות הפועלים בה לשעת חירום, ע"י הנחיות, עריכת תרגילים, הכשרות, ביצוע רכס לחירום וכדומה.
 • ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.
 • ריכוז מערך משק לשעת חירום (להלן: מל"ח) ופינוי, סעד, חללים (להלן: פס"ח).
 • מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית (החברות, המפעלים והגופים השונים הפועלים בה) ברשות המקומית.
 • הכנת מוסדות המועצה לשעת חירום.
 • תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
 • ניהול אירועי חירום.
 • ייצוג המועצה בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול גופי החירום וההצלה השונים, משטרת ישראל, צה"ל והגורמים הרלוונטיים הנוספים.
 • ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
 • ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.
 • בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
 • בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו).
 • שמירה על הסדר הציבורי.

 

תנאי סף לתפקיד (ע"פ הנדרש ברשות רמה ג')

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ,  או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 ,או בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל,  או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר), או בעל 12 שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).

 

קורסים והכשרות מקצועיות:

 • ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.
 • בוגר קורס קציני צה"ל או קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום וביטחון אחר.
 • או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).

 

ניסיון מקצועי:

 • בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור – 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון.
 • הנדסאי רשום – 6 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
 • טכנאי מוסמך – 7 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
 • בעל 12 שנות לימוד – 8 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

 

ניסיון ניהולי:

 1. בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות המקצועיות:
 • מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי – ניסיון של שנתיים לפחות.
 • מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל 12 שנות לימוד – ניסיון פיקודי/ניהולי של 4 שנים.
 • מועמד שאינו בוגר קורס קצינים – ניסיון פיקודי/ניהולי של 5 שנים או שביצע קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת משרד הפנים.

 

דרישות נוספות:

 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
 • שפות  - עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – הכרות וניסיון על תוכנות OFFICE השונות.
 • רישיון נהיגה –חובה רישיון נהיגה בתוקף.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • יכולת עבודה עצמאית ויוזמה אישית.
 •  עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
 • עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.
 •  יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.
 • ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.

 

 

 

 1. לצפייה במכרז ניתן להיכנס לאתר המועצה www.tefen.org.il בקטגורית  מכרזים.
 2. קורות חיים( חובה לצרף אישורי העסקה להוכחת ניסיון בעבודה ), תעודות, המלצות והמסמכים הנדרשים הרלוונטיים יש להגיש במזכירות המועצה במסירה ידנית, או בפקס 04-9872147 ,או במייל yaira@tefen.org.il  עד לתאריך 29/11/18 בשעה 14:00 .
 3. מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 4. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
מייל לשליחת קו"ח:
yaira@tefen.org.il
תאריך עדכון: 13/11/2018
דרישות:

היקף משרה

100% משרה, 42.5 ש"ש, חמישה ימים בשבוע ימים א'-ה' .

תחילת העסקה :

מיידי

כפיפות : 

מנכ"ל המועצה.

תיאור התפקיד :

 • ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה וע"פ הנחייתו.
 • הדפסת מסמכים, הפצה, סריקות, צילומים, טיפול בדואר נכנס, יוצא אלקטרוני ורגיל.  
 • מענה טלפוני. 
 • ניהול ידע ומידע.
 • מעקב אחר משימות.
 • הכנת חומר רקע לישיבות .
 • עבודה וסיוע למחלקות המועצה השונות על פי דרישת הממונה לרבות בסיוע שוטף למחלקת הגזברות. 

 

דרישות התפקיד:

* בוגר/ת 12  שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות מלאה .

* ניסיון מוכח ושליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובתוכנותOFFICE .

* שליטה מלאה בהדפסה בתוכנת מעבד תמלילים.

* ידע בהכנת מצגות –תוכנת PowerPoint .

* ידע ושליטה בהפעלת תוכנת Outlook.

* רישום ועריכת פרוטוקולים של ישיבות והפצתם.

* ניסיון קודם בעבודה בתחומי המזכירות ואדמיניסטרציה .

* תקשורת בינאישית גבוהה. 

* אדיבות, אמינות, מהימנות, והקפדה על פרטים.

* יוזמה, כושר ארגון ויכולת למידה. 

* יכולת לעבודה אינטנסיבית  הדורשת טיפול במספר רב של משימות ובמקביל.

* שפה עברית ברמה גבוהה.

 

 1. לצפייה בפרטי המכרז המלאים ניתן להיכנס לאתר המועצה www.tefen.org.il בקטגורית  מכרזים.
 2. קורות חיים, תעודות, המלצות ומסמכים  רלוונטיים יש להגיש במזכירות המועצה במסירה ידנית, או בפקס 04-9872147 , או במייל yaira@tefen.org.il   עד לתאריך 22/11/2018 בשעה 14:00 .
 3. מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 4. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 5. שכר – דירוג דרגה בכפוף לאוגדן תנאי שירות ברשויות מקומיות /משרד הפנים .
מייל לשליחת קו"ח:
yaira@tefen.org.il
תאריך עדכון: 07/11/2018
דרישות:

ניסיון מכונות CNC 5 צירים.

קריאת שרטוטים.

מייל לשליחת קו"ח:
dand-north@zahav.net.il
תאריך עדכון: 22/10/2018
דרישות:

הפעלת תא חישול אוטומאטי (שינוי צורת החלק ע"י חימום ומתן מכת מכבש)

 • שני סוגי מכבשים אוטומטיים:
  • מכבשי preFinal
  • מכבשי רציפה
 • במשמרת, המפעיל עובד על שתי תחנות במקביל
 • פעולות לפני הפעלה
  • הכנת תחנת העבודה
  • ביצוע TPM לבדיקת תקינות
  • עריכת ביקורת עצמית
  • בדיקת גיליון ניתוב בתחנה + הוצאת גיליון עיבוד מתאים
  • הכנת חלקים לפני עבודה
 • ביצוע Set Up למכונה כל סדרת מוצרים / להבים
  (כולל מחשב, רובוט, גריפר, מרסס אוטומטי)
 • קריאת גיליון עיבוד /שרטוט
 •  מסדר להבים על המתקן
 • מפעיל תוכנת מחשב / מערכת
 • טיפול בתקלות פשוטות (לדוגמא רובוט לא תפס נכון את החלק, תקלות ששייכות לכיוון התוכנה והמכבש)
 • זיהוי תקלות שיש צורך בקריאה לאחזקה עבורם
 • ביקורת עצמית
 • דיווחי ייצור במחשב
 • שינוע לתחנה הבאה

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

קיים מערך הסעות. גיוס מידי למשרה

מייל לשליחת קו"ח:
Shiraz.Matas-Azugi@btl.co.il
תאריך עדכון: 21/10/2018
דרישות:

בעל כושר פיזי ויכולת טכנית בהפעלת מכונות מורכבות.

עבודה מאומצת בתנאי סביבה קשים (חום, לכלוך, אבק מזיק, רעש).

בעל מוסר עבודה גבוה, חרוץ, נאמן, אמין.

עבודה עצמאית על מכונה או עבודה בצוות.

יכולת עבודה תחת לחץ.

ניסיון בתעשיית הזרקה (מתכת, פלסטיק) – יתרון

מייל לשליחת קו"ח:
viki@volta.co.il
תאריך עדכון: 16/10/2018
דרישות:

רישיון עד 15 טון

בסביבת עבודה מחסן

רישיון מלגזה – חובה

רישיון משאית – עד 15 טון – חובה

משרה מלאה ושעות נוספות

ימים ראשון עד שישי כולל משעה 7:30

מייל לשליחת קו"ח:
Dana@tefenplast.com
תאריך עדכון: 16/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2963

הגדרת תפקיד:

 • אנליזה וניתוח נפילות במוצרי זיכרון (Flash)
 • בנייה ואנליזה של דוחות והמלצות על פעולות מתקנות
 • פיתוח כלים לשיפור התהליך חקירת באגים
 • השתתפות בישיבות המשלבות קבוצות שנונות בתוך הארגון

 

דרישות:

 • BSc  בהנדסה / מדעי המחשב
 • 1-2   ניסיון באימות ובדיקות תוכנה של מערכות מורכבות של HW / SW / Embedded
 • 0-2 ניסיון C / C + + / Python / Java and OOD
 • חשיבה יצירתית וראיה מערכתית
 • ניסיון עם זיכרון flashו / או פרוטוקולי אחסון
מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 15/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2955

Job Description :

Tools group is responsible for developing FPGA based solutions to verify the memory products of the company.

The group is looking for talented, energetic engineer with high social, communicational and technical proven skills to work in a challenging multi-disciplined work environment.

 

Job requirements:

B.A/BSc. or above in Electrical engineering / Software / equivalent

 5+ years of experience with verification of FPGA/ASIC

Knowledge of System Verilog

Knowledge in architecture/coding of verification elements such as BFM / Monitors/ Drivers / Reference model etc

Knowledge of advanced verification methods UVM !!!

Knowledge of Perl/Python – Advantage

Knowledge of industry CAD simulators

o NCsim (Cadence)

o VCS (Synopsys)

o Questa (Mentor)

 

הערה:

ניתן להגיש בעלי ניסיון מועט יותר. חובה תואר בהנדסה.

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 15/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2949

Job Description:

Western Digital is looking for the a Staff Firmware Engineer to join our Platform team in Tefen, in developing the platform for the next generation iNAND devices. The role will involve Design, development, analysis, testing & documentation of Features & system.

 

Requirements and Qualifications:

We are looking for an Engineer with at least 6 years experience in RTOS development:

Experienced in embedded RTOS usage.

Team player, suitable to contribute & brain-storm with the team.

Fluent in C, Python language.

High debugging skills (in C, ASM).

Eager to learn independently, and elevate the team.

Advantages:

Experience with tool-chain and build environment tools.

Relentless bugs solver.

הערה:

ניתן להגיש בעלי ניסיון מועט יותר

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 15/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2947

 Job Description:

The system integration team is responsible for delivering system level features of our development and validation environments by integration of components developed in house as well as commercial SW. The team charter includes feature architecture review, integration planning, test planning and execution, failure analysis and debug and hot-fix to resolve system issues in short turn around.

In addition - this team also develops the validation framework - a set of libraries and drivers that are used to access the devices for test purposes.

The system integration manager interacts closely with all development teams as well as users of the system and has a major impact on system definitions and design.

 

Requirements and Qualifications:

Technology BA/BSC .

Leadership and/or managerial experience - at least 3+ years.

At least 5 years of hands on development experience in SW.

QA background - strong advantage.

Experience with development in a wide range of SW technologies.

Experience/ability to work and lead across teams and cross functional.

Strong failure analysis capabilities.

Experience in System engineering and integration - an important advantage .

A system approach and ability to work across technology and organizational boundaries.

Strong communication skills in English, both verbal and written.

 •  

ניהול קבוצה של כ-10 מהנדסים בתחום האינטגרציה ופיתוח של כלים פנימיים מורכבים. חובה ניסיון קודם בפיתוח תוכנה וכלים אוטומטיים, הבנה מערכתית גבוהה, ניהול ממשקים פנים-ארגוניים רבים. התפקיד ללא פיתוח קוד Hands On.

 

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 15/10/2018
דרישות:

!של חברת ישקר יוצא לדרך CNC קורס עיבוד שבבי

בני 21 ומעלה, בוגרי 12 שנות לימוד

לימודי יום, תשעה חודשים במרכז בבכשרה צור לבון

מלגת מחיה חודשית

מימון מלא של שכר לימוד

עבודה מאתגרת בחברה בסיום הלימודים

לפרטים נוספים: 04-9993366

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@iscar.co.il
תאריך עדכון: 15/10/2018
דרישות:

כפיפות ודווח למנהל יצור
• נוכח בישיבות הנהלה לפי הצורך.
• נוכח בישיבות יצור שבועיות של מנהלי משמרות ומנהל היצור.
• נמדד על אופן תפקודו וביצוע תחום אחריותו.
באחריות מנהל המשמרת :
• הכנת המשמרת ומכונות, ניהול המשמרת בהתאם לתוכנית היצור.
• חלוקה ואיסוף טפסים מהקווים ודווח למנהל יצור.
• קבלת עובדים ומוודא תחילת עבודה לפי זמני המשמרות.
• מקיים חפיפה מלאה בין המשמרות עם מנהל המשמרת היוצא/נכנס.
• מוודא עבודה בהתאם לנהלי האיכות ,בטיחות, והוראות עבודה ומקפיד על סדר וניקיון.
• מנייד עובדים בהתאם לצרכים .
• בזמן אמת מטפל מול עובדי האחזקה בתקלות הגורמות לשיבוש בתוכנית  היצור .
• מוודא ופועל למזער פחת בתהליך.
• מוודא ומקפיד על עבודת ניקיון מקסימלית במשמרתו.
• מתנהל בשקיפות ובהגינות ובכבוד כלפיי עובדי משמרתו.
• פועל לשיפור תהליכים וליעילות ,מקפיד על למידה במשמרתו ויצירת גמישות תפעולית בין עובדיו.
• מפתח מוטיבציה ושייכות ארגונית בקרב עובדיי משמרתו.
• מהווה דוגמא אישית .
משמעת ונורמות עבודה:
מנהל המשמרת יקפיד על משמעת וסדר במשמרתו, עישון ,ויציאה להפסקות אוכל יהיו תחת בקרה ושליטה בנעשה. מנהל המשמרת יקפיד על כבוד ויחס הולם לעובדיו, ללא אלימות מילולית  ופיזית. ידווח במידית למנהל היצור על כל חציית קו אדום.
משמרות בוקר / ערב / לילה.

 

מייל לשליחת קו"ח:
rakefet.benor@matthey.com
תאריך עדכון: 15/10/2018
דרישות:

תיאור תפקיד: הפעלת מכונות, ביקורת עצמית, עבודה במשמרות

קורס CNC או ניסיון קודם כמפעיל מכונה – יתרון משמעותי

עברית ברמה טובה

נכונות לעבודה במשמרות ובשעות נוספות

ניתן לקבל פרטים גם בטלפון: 04-9109750

המשרה כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

מייל לשליחת קו"ח:
osnat.yardenkelner@turbinejet.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

דרישות ופרטים: ידע בסיסי בישומי מחשב, שירותיות.

.מינימום 3 משמרות בשבוע וימי שישי לסירוגין

הכשרה על חשבון החברה*

אופציות קידום*

מערך הסעות*

ניתן לקבל פרטים גם בטלפון: ערין - 0732570724

המשרה מיועדת לשני המינים

מייל לשליחת קו"ח:
arinhi@babcomcenters.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

דרוש טבח מקצועי לחברת הסעדה מובילה.

העבודה 5 ימים בשבוע בשעות הבוקר.

קיימת אפשרות לעבוד במטבח המרכזי / בשלוחות השונות  - התפקיד המתאים ביותר ייקבע בראיון העבודה.

ניתן לקבל פרטים גם בטלפון: 0502232371  אורית

המשרה כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

מייל לשליחת קו"ח:
orit@mqt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

 JB-2197 :יש לציין מספר משרה 

:תיאור משרה
לישקר דרושים מפעילי וכווני CNC להפעלת מכונות אוטומטיות (ממוחשבות) לעיבוד שבבי לייצור כלים ושימות. התפקיד כולל הפעלה וכיוון מכונות מסוג השחזה, כרסום וחריטתCNC. אחריות על ייצור הכלים והשימות על פי שרטוטי המוצר, הכנת המכונה לפעולה, החלפת חלקים, ביצוע פעולות ביקורת של חלקים תוך כדי תהליך על-פי הנחיות של הבטחת איכות ומעקב ובקרה אחר תקלות כל שהן בתהליך היצור. 
:דרישות התפקיד
• בוגרי קורס CNC.
• ניסיון בעבודה בתחום הפעלת CNC.
• ידע בסיסי בקריאת שרטוט מכאני, בכלי מדידה ובטכנולוגיה.
• הבנה באנגלית בסיסית טכנית.
• הבנה טכנית וחשבונית ברמה תיכונית / הכשרה מקצועית.
• העבודה במשמרות- בוקר, צהרים ולילה.
• המפעל ממוקם באזור התעשייה תפן.
• המשרה מיועדת לנשים וגברים 

מייל לשליחת קו"ח:
hr@iscar.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

 JB-2196 :יש לציין מספר משרה 

:תיאור משרה
ישקר מעסיקה מאות מהנדסי מכונות במגוון משרות הנדסה בתחום הייצור, התכנון והפיתוח של החברה. אנחנו מזמינים אותך להצטרף לעשיה ולהיות שותף להצלחה הבינלאומית של החברה. 
:משרות בתחום הייצור
תכנון ושיפור תהליכים טכנולוגיים לייצור כלים ושימות לעיבוד שבבי, אחריות על העברת מוצרים מפיתוח לייצור, תכנון מתקני ייצור וביקורת, תמיכה בטכנולוגיות ייצור מתקדמות בתחומי עיבוד שבבי, אוטומציה ובקרה, כתיבת תכניות למכונות עיבוד שבבי/ רובוטים באמצעות כלי CAM/CAD מתקדמים. 
:משרות בתחום התכנון והפיתוח
פיתוח ותכנון כלים ושימות לעיבוד שבבי המיועדים למכונות עיבוד שבבי, באמצעות כלי CAM/CAD מתקדמים. 
* המפעל ממוקם באזור התעשייה תפן. 
:דרישות התפקיד
* בוגרי הנדסת מכונות עם התמחות באחד מהתחומים הבאים: רובוטיקה, בקרה, תכן מכני, ייצור או תיב"מ 
* ממוצע ציונים 80 ומעלה.
* לתחום הייצור: יתרון לבעלי ידע וניסיון ברובוטיקה, הידראוליקה, בקרה, תכן מכאני, העברה מפיתוח לייצור, תהליכי עיבוד שבבי ממוחשב.
* לתחום התכנון והפיתוח: ראייה מרחבית, חשיבה יצירתית, ידע בתוכנות תיב"ם. 
* שליטה ב- SOLIDWORKS /CATIA יתרון. 
* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
* רק פניות מתאימות תענינה.

מייל לשליחת קו"ח:
hr@iscar.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

JB-2145 :יש לציין מספר משרה

תיאור תפקיד:
דרושים עובדי יצור להפעלת מכונות ולהפעלה ידנית בחברת ישקר. 
דרישות התפקיד
ניסיון קודם בסביבה תעשייתית- חובה.
12 שנות לימוד- חובה
השכלה טכנית (לימודי תיכון מקצועיים/קורסים טכניים בצבא וכו’)- יתרון
ידע בסיסי בהפעלת מחשב ובאנגלית בסיסית טכנית. 
נכונות לעבודה במשרה מלאה ובשעות נוספות
המשרה בתפן  

מייל לשליחת קו"ח:
hr@iscar.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

לחברת אקוושילד מדיקל, המתמחה בפיתוח וייצור מוצרים רפואיים מתקדמים, דרוש /ה מהנדס /ת איכות לתפקיד מעניין ומגוון, כחלק מצוות מוביל של אבטחת איכות בחברה.

דרישות:
ISO 13485.-ניסיון של שנתיים ומעלה ב
 FDA או CFR 820-ניסיון של שנתיים ומעלה ב

.המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@equashield.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

דרוש כוון/מפעיל CNC בתחום המתכת

למפעל שיפ-רם טכנולוגיות מתקדמות

נכונות לעבודה במשמרות

תנאים טובים למתאימים

לפרטים נוספים:  04-9873195 

מייל לשליחת קו"ח:
milram@zahav.net.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

בקרה ומעקב אחר איכות תהליכי ייצור
העבודה בחדר נקי
נדרש ניסיון בתפקיד הבטחת איכות

 שעות עבודה רק 12 שעות/בוקר בנוסף זמינות במידת הצורך למשמרת לילה

הסעות ממעלות וכרמיאל

לפרטים נוספים-04-9872332

מייל לשליחת קו"ח:
iris@3by.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

מלאה + שעות נוספות בהתאם לצורכי העבודה.

 .קיים מערך הסעות ממעלות, תפן, כסרא וינוח - משאר המקומות ניתן להגיע עצמאית ולקבל החזר נסיעות

04-6642623 :לפרטים נוספים

מייל לשליחת קו"ח:
Dana@tefenplast.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

ניסיון מתעשיית פלסטיק – יתרון משמעותי.

עבודה במשמרות (בוקר צהריים ולילה) – כולל סופי שבוע

ידע בכלי מדידה – קליבר, מיקרומטר

ידע בקריאת שרטוטים

תחילת עבודה מידית

לפרטים נוספים: 04-6642623

מייל לשליחת קו"ח:
Dana@tefenplast.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

הגדרות התפקיד:

העברה מפיתוח ליצור, תכנות מכונות, עבודה במשרד ובקו היצור

נדרשת נכונות לעבודה מאומצת כולל שעות נוספות

 

דרישות התפקיד:

מהנדס מכונות

אנגלית ברמה טובה

יכולת קריאת והבנת שרטוטים

יכולת למידה עצמאית

ניסיון בתעשיית המתכת – יתרון משמעותי

 

יש לציין ציפיות שכר

המשרה אינה דיסקרטית

מייל לשליחת קו"ח:
osnat.yardenkelner@turbinejet.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

הגדרות התפקיד:

העברה מפיתוח ליצור, תכנות מכונות, עבודה במשרד ובקו היצור

נדרשת נכונות לעבודה מאומצת כולל שעות נוספות

 

דרישות התפקיד:

מהנדס מכונות

אנגלית ברמה טובה

יכולת קריאת והבנת שרטוטים

יכולת למידה עצמאית

ניסיון בתעשיית המתכת – יתרון משמעותי

 

יש לציין ציפיות שכר

המשרה אינה דיסקרטית

מייל לשליחת קו"ח:
osnat.yardenkelner@turbinejet.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:
 • ניהול המשמרת בחדר הנקי בהתאם לתוכנית היצור
 • הקפדה על עמידה ביעדי טיב ותפוקה.
 • וידוא עבודה בהתאם לכללי העבודה ונהלי החברה
 • הקפדה על סדר ומשמעת במהלך המשמרת
מייל לשליחת קו"ח:
jobs@equashield.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:
 • ניהול מערכת האיכות – CAPA, NCR, בקרת מסמכים, כתיבה ועדכון נהלים
 • ביצוע מבדקים פנימיים, מבדקי ספקים, הכנה למבדקים חיצוניים
 • ליווי פיתוח מוצרים חדשים בהיבט האיכות
 • תמיכה מקצועית בצרכי רגולציה
 • הכרות עם תקן 13485  ISO

 

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@equashield.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:
 • טיפול בתבניות להזרקת פלסטיק.
 • קריאת שרטוטים והטמעתם בתהליכי העבודה השונים.

 

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@equashield.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

עיקר העבודה מכונות מבוקרות מחשב - חלק מהתקלות  חוזרות על עצמן ולחלק יש למצוא פתרונות יצירתיים. 

 

דרישות:

ניסיון בתפקיד קודם - חובה.

ידע וניסיון בריתוך-חובה

טכנאי או הנדסאי - יתרון

אמינות, יוזמה, יכולת עבודה בלחץ ומשימות

נכונות לעבודה בשעות נוספות ולא שיגרתיות

מייל לשליחת קו"ח:
Osnat.YardenKelner@turbinejet.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

הנדסאי/ת תעשייה וניהול – יתרון

מעקב ובקרה אחר זמני מכונות

ניהול עובדים במשמרת

מעקב נוכחות, הפסקות, אנרגייה ועוד...

העבודה במשמרות (בוקר, צהריים ולילה) – כולל סופי שבוע

תחילת עבודה מידית

מייל לשליחת קו"ח:
Dana@tefenplast.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

ידע בתכנות סוליד

ניסיון בתכנות מכונת CNC 5 צירים

חשוב להדגיש כי מדובר בתכנת מפעיל (עבודת שטח)

פרטים נוספים - 04-6642623

המשרה מיועדת לגברים ונשים

מייל לשליחת קו"ח:
Dana@tefenplast.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

לחברת אלקטרוניקה בצמיחה דרוש/ה מפעילי/ות SMT.

הדרישות:

ניסיון מוכח בתפקיד של מפעיל/ת SMT.

בעל רקע וניסיון בעולם האלקטרוניקה- יתרון.

בעל/ת נכונות לעבודת משמרות.

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@cbt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

לחברת אלקטרוניקה בצמיחה דרוש/ה מבקר/ת QC

הדרישות:

בעל/ת השכלה/קורס בתחום האיכות- יתרון משמעותי.

ניסיון מוכח בתחום ביקורת כרטיסים אלקטרוניים- יתרון משמעותי.

בעל/ת ראש גדול, רציני/ת ואחראי/ת.

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@cbt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

מחסנאי/ת למחסן אלקטרוניקה

לחברת אלקטרוניקה מובילה בתחומה דרוש/ה מחסנאי/ת.

הדרישות:

ניסיון מוכח בתפקיד של מחסנאי/ת בארגון תעשיתי- חובה.

בעל/ת רקע וניסיון בעבודה עם מחשב.

העבודה היא עבודת בוקר עם שעות נוספות בהתאם.

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@cbt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

מנהל/ת מחלקת אלקטרוניקה

לחברת אלקטרוניקה מובילה בתחומה דרוש/ה מנהל/ת מחלקת אלקטרוניקה.

הדרישות:

בעל/ת השכלה הנדסית/אקדמאית.

ניסיון מוכח בניהול והובלה של צוות עובדים בארגון תעשייתי.

בעל/ת תקשורת טובה ויכולת עבודה עם ממשקים מרובים.

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@cbt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

לחברת אלקטרוניקה מובילה בתחומה דרוש/ה מרכיב/ה מכאני/ת.

הדרישות:

ניסיון מוכח בתפקיד של מרכיב/ה מכאני/ת בארגון תעשייתי.

בעל אוריינטציה והבנה טכנית.

העבודה היא עבודת בוקר, עם שעות נוספות לפי הצורך.

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@cbt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

לחברת אלקטרוניקה בצמיחה, דרוש/ה עובד/ת ניקיון.

הדרישות:

בעל/ת רצון ומוטיבציה לעבודה בתחום הניקיון והחצרנות.
בעל/ת רקע וניסיון בתחום - יתרון.
אחראי/ת, יסודי/ת וזריז/ה.

מייל לשליחת קו"ח:
jobs@cbt.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

שעות עבודה 06:00-16.00

5 ימים בשבוע בנוסף ימי שישי לפי הצורך

הגעה עצמית באוטובוס

 

ניסיון קודם בתחום המשק במפעלים
נכונות למשרה מלאה בשעות הבוקר  וימי שישי לפי הצורך
המפעל מציע, ארוחות, תנאים סוציאליים

מייל לשליחת קו"ח:
iris@3by.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

תאור תפקיד:

עבודה במחסן חו"ג ומחסן כללי

קבלת סחורה, ניפוק חומרים לייצור, סידור מחסן, ספירות מלאי

דיווח למנהל מחסן

דרישות:

ניסיון של 3-5 שנים בעבודה במחסן במפעל תעשייתי – חובה!

עבודה מול מחשב, עדיפות לניסיון בפריוריטי.

ידיעת השפה העברית קרוא וכתוב – חובה!

רשיון מלגזה – חובה!

יתרון למועמד שעבר קורס ניהול מחסן ממוחשב

שליטה ב Office, Outlook

נכונות לעבודה מאומצת

העבודה במשמרת בוקר בלבד + שעות נוספות

מייל לשליחת קו"ח:
osnat.yardenkelner@turbinejet.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חברת ישקר מודיעה על פתיחת ההרשמה לתוכנית ללימודי הנדסאי מכונות בבית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון.

המשתתפים בתוכנית יזכו למלגת מחיה חודשית ועבודה מאתגרת בחברת ישקר בסיום הלימודים.

:תנאי סף

בוגרי שירות צבאי/לאומי/אזרחי שהשתחררו החל מנובמבר 2013 ומשרתי מילואים פעילים כ- 10 שנים מיום שיחרורם משירות סדיר, ייהנו ממימון מלא של שכר הלימוד ע"י האגף והקרן לחיילים משוחררים.

בעלי בגרות במקצועות: מתמטיקה, אנגלית והבעה/ספרות.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

לפרטים נוספים, התקשרו: 04-9993366

מייל לשליחת קו"ח:
hr-pe@iscar.co.il
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

למפעל סטפאק דרוש/ה מפעיל/ת מכונה לאחר שירות צבאי.
12 שנות לימוד, ניסיון קודם בתעשייה - הכרחי
עבודה ב- 3 משמרות ובמוצאי שבת
הסעות מכרמיאל וממעלות

מייל לשליחת קו"ח:
inbar.deri@matthey.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2646

תיאור המשרה :

לצוות העוסק בבדיקות מוצרי זיכרון (Flash) באתר החברה בתפן שבגליל דרוש/ה מהנדס/ת בדיקות תוכנה-חומרה.

התפקיד כולל: למידה של ארכיטקטורת המערכת ותכונותיה, הרצת תסריטי תוכנה לווידוא יציבות ונכונות המוצר, בדיקות משולבות של חומרה ותוכנה ועבודה עם ציוד בדיקה וכן, לעיתים גם כתיבת קוד לבדיקות אוטומטיות. הזדמנות מעולה להשתלב בקבוצת ולידציה גלובאלית הבודקת את אחד ממוצרי הדגל של החברה.

 

דרישות מרכזיות:

 • תואר הנדסאי/ת בהצטיינות / תואר ראשון במדעי המחשב / הנדסת מחשבים  / הנדסת תוכנה- חובה
 • ניסיון מוכח שנה עד חמש בבדיקות משולבות חומרה/תוכנה – חובה!
 • ניסיון בציוד בדיקה של חומרה – יתרון משמעותי
 • ידע בפיתוח ב Python - - יתרון
 • אנגלית ברמה גבוהה
מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2897

תיאור המשרה:

לצוות העוסק בפיתוח תוכנה עבור מוצרי זיכרון  דרוש/ה Firmware Engineer לתפקיד מורכב ומאתגר בסביבת Real Time Embedded.
התפקיד כולל ניתוח, תכנון ,פיתוח ותחזוקה ודורש יכולות גבוהות בפיתוח אלגוריתמים ו/או יכולות גבוהות בפיתוח ממשקי תוכנה-חומרה.

דרישות מרכזיות:

 • תואר ראשון במדעי המחשב / הנדסת תוכנה / הנדסת חשמל ואלקטרוניקה מאוניברסיטה/מכללה מובילה
 • 6-8  שנות ניסיון בתחום FIRMWARE
 • שליטה בפיתוח בשפת C – חובה
 • ניסיון במערכות Embedded – חובה 
 • Python - יתרון
 • יתרון לבעלי/ות ניסיון קודם במערכות RTOS  ( לדוגמא: ThreadX / MQX / Nucleus / VxWorks) ובמעבדי ARM  או ARC.

הערות:

יכולת אנליטית גבוהה, ראש גדול, אחריות רבה, יכולת למידה גבוהה. יחסי אנוש מעולים. יכולת עבודה בצוות

ניתן להעביר לעיון גם משנתיים ניסיון ומעלה!!!

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2916

Job Description:

In this position, the individual will be responsible to bridge market & ecosystem requirements with system architecture trade-offs, to optimize company’s product.

The individual will:

-           Collaborate with Firmware, ASIC, validation and system teams to explore various architecture options from performance, power and scalability point of view.

-           Hands-on research and systematic analysis of the outcomes.

-           Interact with other groups inside the company as well as external partners & customers to better align with market & ecosystem requirements.

-           Analyze of new technologies, and drive design decisions based on both empirical and theoretical data.

-           Work with relevant standard bodies outside the company – wiling to travel once a quarter.

Requirements:

BS/MS in Electrical/Computer Engineering

7+ years of experience in an engineering development environment

Firmware and/or ASIC design experience - is an advantage

Experience in scripting languages (python, etc.) - is an advantage

Design and architecture of storage devices and storage protocols (NVMe, SCSI, etc.) - is an advantage

The ideal individual must have proven ability to achieve results in a fast moving, dynamic environment

Self-motivated and self-directed

Ability to work as a team member, both on the same team and outside the team

Ability to troubleshoot and analyze complex problems

Ability to multi-task and meet deadlines

Excellent communication (written and verbal) and interpersonal skills

הערות: ניתן להעביר גם 4+ שנות ניסיון, בעדיפות למהנדסי מערכת בעלי ניסיון מולטידיסציפלינארי חומרה – תוכנה (מערכות Embedded). חובה לבעלי ניסיון קודם בפיתוח.

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2835

 Job Description:

We're looking for experienced SW developer for the iNAND Validation Software organization.

The Validation software team is responsible for high-quality and timely, end-to-end, validation of iNAND designs and products for the mobile/cell phones and embedded/automotive markets.

 • Become expert level in flash memory HW, SW and system architecture.
 • Become and mastering validation domain; define, design, coordinate and support certain validation’s domain.
 • Design and implement verification and validation environment and test-plans, for the flash memory FW and System, to be used in pre/post silicon platforms including model/simulation, HW/emulation and host.
 • Take part in integration and feature/product enabling, bring up and debug activities
 • Having system point of view and capable for failure analysis

Requirements and Qualifications:

 • BSs/MSc in CS/EE
 • 6-10 years of experience in SW development
 • 6-10 years of experience in C/C++/Python/Java and OOD development
 • Creative thinker with ability to operate independently and thrive in dynamic, ambiguous and challenging environment
 • Excellent team work
 • Experience as SW technical lead
 • Experience in verification and validation of complex HW/SW/embedded designs - advantage
 • Experience in development of verification and validation environments - advantage
 • Experience with flash memory and/or storage protocols - advantage

Experience with Agile Scrum methodology - advantage

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2886

Job Description:

Western-Digital, the leading memory and storage company in the world, is hiring!

 

We're looking for experienced SW development team lead for the Validation SW organization.

The team is responsible for high-quality and timely, end-to-end, validation of designs and products for the mobile/cell phones and embedded/Automotive markets.

 • Software integrations activities lead, responsibility of product software releases, integration analysis and reporting. Working with all SW units. Responsibility on qualification and regression cycles with risk assessments.
 • Leading failure analysis development and execution team, responsibility of root cause analysis with big data usage.
 • Daily interaction with development, platform, automation and product development leaders.
 • Lead a team of ~5 SW development engineers in verification and validation of, cutting edge, flash based memory and storage designs.
 • Responsible for the team: mentoring, development (in the fields of SW design, verifications, validation, and flash memory architecture), performance evaluation, escalation management, execution prioritization, and planning to hit team's targets.
 • Become expert level in flash memory HW, SW and system architecture.
 • Design and implement verification and validation environment and test-plans, for the flash memory FW and System, to be used in pre/post silicon platforms including model/simulation, HW/emulation and host. 
 • Take part, hands-on, in team execution.
 • Reporting directly to software validation director.

 

Requirements and Qualifications:

 • BSs/MSc in CS/EE
 • >3 years experience in managing SW development team or as SW technical lead
 • >5 years experience in SW development
 • >2 years experience in C/C++/Python/Java and OOD development
 • Excellent team work
 • DevOps knowledge - advantage
 • Creative thinker with ability to operate independently and thrive in dynamic, ambiguous and challenging environment
 • Experience in verification and validation of complex HW/SW/embedded designs - advantage
 • Experience in development of verification and validation environments - advantage
 • Experience with flash memory and/or storage protocols - advantage
 • Experience with Agile Scrum methodology – advantage
מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

בנקאי טלפוני בנשר

מתן מענה טלפוני ללקוחות הבנק

הכשרה על חשבון החברה

ארוחות חופשיות

הגעה עצמאית

עבודה במשמרות

מייל לשליחת קו"ח:
arinhi@babcomcenters.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

משרה מלאה +שעות נוספות לפי הצורך.

לפרטים נוספים:

04-9873377 

מייל לשליחת קו"ח:
a_daniel@bezeqint.net
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2940

Job Description:

The Function EPM is the owner of the schedule & budget within each function of Flash Product Group

The Function EPMs work together as a team to assure the schedule and budget they have built is integrated together to one coherent plan that meets the program needs

The function EPMs then execute and mange any issue with respect to the PL functions along the program from MRD to EOL

 

Creating bottoms-up plan using project mgmt. tool (AgileJira) for PL functions

Alignment between the various functional EPM to build one coherent Product Line plan

tracking ongoing progress in each function and building mitigation plans

Raising flag and providing mitigation in the function level

Review progress against committed engineering activities, schedules and engineering resources

Expose and resolve variances in functional level per Project Lead guideline

Coordinate schedule inputs from the Product Line functional members and accompanying resource requirements for bottoms-up planning

Facilitate collection of data required to make risk decisions in the product level (memory, packaging, Rel, etc…)

Order and plan for inventory of development in PL functions

Enforce PLC flow according to WD process

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018
דרישות:

חשוב לציין מספר משרה בכותרת בשליחת הקורות החיים. 2943

Job Description:

WD is one of the biggest companies that drive RISC-V to the ecosystem. One of WD targets is to replace WD cores, with RISC-V cores.

RISC-V is a new IP concept, for development of new CPUs, based on the concept of “open source community” with free ISA.

As for that we are building a FW team for developing and leading a change in our infrastructure tools.

The FW engineer targets will be around RISC-V infrastructure, developing FW and tool-chain, along with BSP/PSP development.

All work will be cooperated, and synchronized , with other team members along with other companies, outside of WD.

Infrastructure development, involves working in assembly environment and working closely with industrial tool-chains.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

•           Working closely to the work-plan

•           Deep research for existing tools

•           Writing and modifying tool-chains (compiler/linker FE and BE)

•           Integrate and bring-up RTOS’s to different platforms

•           Debugging and writing in ASM language

 

Requirements:

•           Bachelor’s degree in EE/Computer Science

•           Minimum 8-10 years’ of recent experience in tool-chains/BSP/PSP and low level embedded FW.

•           Experience in embedded RTOS

•           Experience with tool chains and build system concepts

•           Knows how to work with GCC/LLVM – develop and modify it, based on requirements.

•           Familiar with developing in Linux and windows environment.

PREFERRED:

•           Previous  experience  in working closely to HW-MCUs/CPUs

•           Previous experience in development in LLVM and clang

•           Linux Debian environment.

•           Experience with GNU LD (linker scripts)

•           Familiar with ELF spec

•           Familiar with DWARF information and/or GDB specs (debugger)

•           Experience in JAVA

SKILLS:

•           Working in a team

•           Open minded to “brain storming

•           Share knowledge and willing to work together

•           System view – ability to look forwarder in advance for issues that hard to see in the short term

•           Strong active listening skills with the ability to ask thoughtful and probing questions to determine the best suite/robust solutions.

•           High motivated with ability to work collaboratively in a fast-paced, team environment

 • :

מחפשים מהנדסים מאוד מנוסים, טכנולוגים, שמסוגלים להתמודד עם צוות פיתוח ומחקר עבור טכנולוגיות עתידיות וחדשות, מאתגרות ולא שגרתיות!

מייל לשליחת קו"ח:
WDC_MigdalTefen@talent-sys.com
תאריך עדכון: 14/10/2018